The sound of the universe is a great music that expands our horizons.

"Le parfait musicien a besoin des autres sciences"
-Marin Mersenne-

Xavier de Palau. Tales of emerging music

Les figures de Chladni

El mestre i geni renaixentista Leonardo da Vinci ja va intuir un estrany fenomen amb les vibracions d'una taula i pols al damunt. Segons explica a les seves notes, es formen uns turons amb la pols distribuïts en patrons regulars quan una superfície vibra. Veia que la pols es concentrava en uns llocs determinats de la superfície plana de la taula i no en altres.
Però no va ser fins segles més tard, al 1787, que l'anomenat pare de l'acústica moderna Ernst Chladni va estudiar el fenomen a fons. Aquest físic i músic alemany, va descobrir que si s'escampava sorra fina sobre una placa quadrada i feia vibrar la placa certes notes amb un arc de violí, els harmònics produïen diferents patrons a la sorra. També va observar que si són patrons inharmònics, produeix un garbuix caòtic a la sorra, sense cap tipus de patró. En altres ocasions, va observar que es podien generar més dibuixos tocant amb els dits el cantó de la placa en les divisions harmòniques de la seva longitud.
Si us interessa el tema, en aquest article ho explico en més detall.

Chladni experiment from Xavier de Palau on Vimeo.