The sound of the universe is a great music that expands our horizons.

"Le parfait musicien a besoin des autres sciences"
-Marin Mersenne-

Xavier de Palau. Tales of emerging music

La fletxa del temps

A diferència de les altres arts, la música mor a mesura que neix. Aquesta vida efímera provoca al compositor una angoixant obsessió per preservar, intentant fixar la seva obra dins la custòdia del llenguatge, sigui aquest musical o matemàtic.
Així, més que compositor és un conspirador en rebel·lió contínua contra la llei de preservació cronològica i la fletxa del temps.