The sound of the universe is a great music that expands our horizons.

"Le parfait musicien a besoin des autres sciences"
-Marin Mersenne-

Xavier de Palau. Tales of emerging music

Zoè, la força de Silentium

"Silentium" és l'objecte sonor de la impaciència per comprendre. Una sensació de construccions auditives sense resposta al gran silenci de la força creadora de l'univers.
De la destrucció i la creació n'arriben les conseqüències però mai el perquè. És el silenci més absolut.

zoe