The sound of the universe is a great music that expands our horizons.

"Le parfait musicien a besoin des autres sciences"
-Marin Mersenne-

Xavier de Palau. Tales of emerging music

La Música de Selene

La "Música de Selene" es va presentar a Llagostera (Girona) dins el viatge multi-sensorial "De què fa Olor la Lluna" el passat mes de febrer.
Un enfocament diferent per assaborir l'astronomia, conjugant sensacions i art amb ciència.
L'espectre de llum reflectida pel nostre satèl·lit es transformat en música a través d'un complexe algorisme donant un resultat espectacular.
-----------------
La "Música de Selene" se presentó en Llagostera (Girona) dentro del viaje multisensorial "De què fa olor la lluna?" ("¿A qué huele la Luna?") el pasado mes de febrero.
Un enfoque diferente para saborear la astronomía, conjugando sensaciones y arte con ciencia.
El espectro de luz reflejada por nuestro satélite es transformado en música a través de un complejo algoritmo dando un resultado espectacular.

selene