The sound of the universe is a great music that expands our horizons.

"Le parfait musicien a besoin des autres sciences"
-Marin Mersenne-

Xavier de Palau. Tales of emerging music

Sonificant espectres lunars

La veneració que han sentit totes les cultures per la lluna ha generat tot tipus de preguntes i respostes, especulacions i emocions. La mitologia la va revestir de misteri, la ciència ens diu que és un satel˙lit sotmès a les lleis de la natura. Els artistes li han dedicat el millor del seu saber, l'han cantat amb passió i desig.

Sabeu? Potser aquesta tardor -d'aquí a unes quantes llunes- ella també ens "cantarà".

lluna